Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste asetus GDPR (EU) 2016/679.

 

Rekisterinpitäjä

Insmat Oy

Juvan teollisuuskatu 15 B

02920 ESPOO

02 07 981 560

info@insmat.fi

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö:

Kari Viitala

 

Rekisterin nimi

 

Insmat Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteiden hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan edistämiseen, markkinointitarkoituksiin, uusasiakashankintaan, myyntiin ja muuhun tarpeelliseen asiakassuhteiden ylläpitämiseksi. Henkilötietoja käsitellään soveltuvan asetuksen mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään manuaalisesti sekä automaattisesti (profilointi) mainittujen edellytyksien täyttämiseksi.

 

 

Keräämämme tiedot ja säännönmukaiset tietolähteet

 

Keräämme henkilötietoja suostumuksen mukaisesti käyttäjältä itseltään esimerkiksi internet sivuston rekisteröitymisessä, palveluiden käytön ja asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan käyttäjältä.

 

Henkilötiedot joita keräämme, käsittävät henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

 

- Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, sukupuoli, syntymäaika, vakituinen osoite, puhelinnumero,

sähköpostiosoite, ostohistoria, maksutapa.

 

- Asiakkaan yksilöivät tunnisteet, kuten asiakasnumero, yritystunnus, yrityksen nimi, verkkopalvelun

käyttäjätunnus ja salasana tai ip-osoite.

 

- Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten asiakkuuden alkaminen ja päättyminen, suoramarkkinoinnin

suostumukset ja kiellot, asiakkaan itse ilmoittamat personoivat tiedot, asiakkaan ryhmittelytiedot,

tiedot ulkoisista tietolähteistä, kampanjoiden tiedot, asiakkaan palveluiden käyttö- ja kontaktihistoria,

asiakaspalaute, käyttäjätilin tiedot tai väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät tiedot

 

- Palvelu- ja maksutapahtumatiedot, kuten palvelutapahtuma- ja myyntitiedot, palvelukohtaiset

asiakastiedot, personointitiedot, sovellusten ja palveluiden lokitiedot sekä tietojen käsittelyyn liittyvät

tiedot tai maksutapahtumat.

 

Henkilötietojen säilytysaika

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen asiakkuussuhteiden edellytyksien hoitamiseen. Tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa asiakassuhteen päätyttyä, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää.

 

 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Rekisteritietoja voidaan luovuttaa organisaation sisällä, sekä sidosryhmien kesken kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Lisäksi rekisteritietoja voidaan siirtää määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen tietosuojaperiaatteen ja tietosuojasopimuksen perusteella.

 

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Käytämme tässä tietosuojakäytännössä eriteltyjen tarkoitusten mukaisessa tietojenkäsittelyssä kumppaneita ja voimme tässä yhteydessä siirtää käsittelemiämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Niiden maiden osalta, joissa ei ole taattu tietosuojan riittävää tasoa, siirrot perustuvat asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission tai valvontaviranomaisen hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin.

 

Rekisterin suojaus

 

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Palvelimet ja rekisterin data sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

 

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 

• pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten

tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta

siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

 

• tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua, poistaa tai muuttaa mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle allekirjoitettuna. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin

 

• niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa

suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista

suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

 

• tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

 

 

Evästeet

 

Eväste on pieni tiedosto, jonka verkkosivusto varastoi vierailijan tietokoneelle ja jonka vierailijan selain tarjoaa verkkosivulle joka kerta vierailijan vieraillessa sivustolla. Käytämme verkkosivuillamme sellaisia evästeitä, jotka tekevät mitä niiden on tarkoituskin tehdä – nimittäin parantaa käyttäjäkokemusta tai seurata verkkosivujen liikennettä. Voit poistaa evästeet käytöstä tai asettaa selaimen asetuksista evästeille hälytyksen.

 

Verkkosivujen analyysit ja mainosevästeet

 

Saadaksemme lisätietoa verkkosivustomme liikenteestä käytämme kolmannen osapuolen tarjoamaa analysointityökalua ja mainontaa.

 

Verkkosivut voivat käyttää Google Inc:n (”Googlen”) tarjoamaa Google Analytics –verkkoanalyysipalvelua tai muun palveluntarjoajan tuotetta joka kerää tietoa mm. evästeillä. Analytiikkapalvelu käyttää evästeitä analysoidakseen, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen luoma informaatio siitä, miten käytät verkkosivustoa (mukaan lukien IP- osoitteesi) lähetetään ja varastoidaan analytiikkapalvelun toimesta Yhdysvalloissa/Euroopassa sijaitseville palvelimille. Pyrimme käyttämään IP-anonymisointia. Näin ollen analytiikkapalvelu lyhentää/anonymisoi Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueen jäsenten kansalaisten IP-osoitteen viimeisen oktetin. Ainoastaan poikkeuksellisissa tapauksissa koko IP-osoite lähetetään ja lyhennetään Yhdysvalloissa palvelimien toimesta. Analysointipalvelu käyttää näitä tietoja verkkosivuntarjoajan puolesta sivun käytön arvioimiseen, verkkosivujen liikennettä koskevien raporttien laatimiseen verkkosivujentoimittajille ja muiden verkkosivujen liikenteeseen ja verkkosivujen käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamiseksi verkkosivujentarjoajalle.

 

Voit estää analytiikkapalvelun tietojen keräämisen ja tietojen käytön (evästeet ja IP-osoitteet) lataamaan ja asentamalla selaimen liitännäisohjelman, tai käyttämällä muuta mainosten- ja seurannanestotyökaluja.

 

 

 

Muutokset Tietosuojaselosteeseen

 

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta. Suosittelemme, että tutustut Tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.